SGP

Algemeen

Informatie over de SGP, omtrent de Provinciale Statenverkiezingen, is opgenomen op de internetsite van de SGP Zuid-Holland:

www.sgpzh.nl

Dit betreft informatie omtrent onder meer:

  • verkiezingsprogramma "Toegevoegde waarde"
  • kandidatenlijst
  • campagne-activiteiten

Tevens is informatie over de SGP opgenomen op de speciale verkiezings-site van de provincie Zuid-Holland: 
verkiezingen.zuid-holland.nl/?q=partij/sgp

en op de algemene website van de Provincie Zuid-Holland: 
http://www.zuidholland.nl/ 


plaatselijke activiteiten

Op zaterdag 3 maart 2007 worden er waarschijnlijk op diverse plaatsen in Pijnacker-Nootdorp verkiezingsactiviteiten uitgevoerd.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de SGP (zie campagneteam).


 

provinciaal en landelijk georganiseerde actviteiten

Een overzicht van regionaal georganiseerde verkiezingsactiviteiten is opgenomen op de volgende site:
www.sgpzh.nl

Een overzicht van landelijk georganiseerde verkiezingsactiviteiten is opgenomen op de volgende site:
www.sgp.nl