Nieuwsbrieven 2015

Door de fractie ChristenUnie-SGP wordt regelmatig een Nieuwsbrief uitgebracht.
In de nieuwsbrief zal vooral worden ingegaan op de agenda van de raadsvergadering van de betreffende maand.
Door u op de hoogte te houden van de onderwerpen die in de raad behandeld gaan worden, hopen we u bij ons werk te betrekken.
Als er vragen zijn over de onderwerpen die behandeld worden, of als u hier een opmerking over heeft, of specifieke kennis wilt inbrengen, schroom dan niet contact op te nemen met de (steun)fractie-leden. Met elkaar kunnen wij de kwaliteit van onze inbreng verhogen.
Onderstaand zijn de meest recente Nieuwsbrieven opgenomen.