Lokaal bestuur

bestuursamenstelling, contributie-betaling

Het bestuur van de afdeling Pijnacker-Nootdorp is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Bert Groen
Fr. van Dorthsingel 61, 2642 AX  Pijnacker
tel. 06 - 15 89 09 96
e-mail

Secretaris:
Dirk Willems
Emmapark 28, 2641 EL  Pijnacker
tel. 06 - 43 03 14 00
e-mail 

Penningmeester:
vacature
waarnemer: Bert Groen (zie onder: voorzitter)


contributie-betaling

Voor betaling van de jaarlijkse contributie ontvangt u een acceptgiro van het landelijk bureau;
u kunt de betaling ook automatisch laten plaatsvinden, namelijk door een machtiging hiervoor te geven (korting Euro 1,=).


Giften aan de lokale afdeling worden erg prijs gesteld.
Uw bijdrage kunt u overmaken op:

      Postbankrekening-nummer: NL35 INGB 0009 1406 70
      t.n.v.: ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp, ....